Szkolenie Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Proszę wybrać specjalizacje:

     -  lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości

       -  fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne

       -  lekarzy radiologów

     -  lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej