Formularz POS

Formularz zawierający podstawowe dane niezbędne do stworzenia Projektu Osłon Stałych