Testy Specjalistyczne

Wszystkie urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu fizycznych parametrów.

Zgadnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 do wykonywania testów uprawnione są podmioty posiadajace akredytacje w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności oraz fizycy medyczni posiadający certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Testy podstawowe muszą być wykonywane zgodnie z zakresem oraz dopuszczalnymi odchyleniami badanych fizycznych parametrów, a także częstotliwością ich wykonywania, które określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 (Dz.U. nr51 poz.265).

Szybkie terminy realizacji testów specjalistycznych. Przystępne ceny.