Szkolenia

Każdy pracownik wykonujący ekspozycję RTG zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu ze szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

Szkolenie to nie tylko opisuje podstawowe zasady działania aparatu ale również pozwala uzmysłowić zagrożenia wynikające z oddziaływania niewidocznego promieniowania jonizującego na organizm ludzki i wyznacza metody unikania tych zagrożeń w odniesieniu do pacjenta i personelu medycznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. dopuszczalna jest również opcja szkolenia na odległość. Dostarczony materiał przyswajany jest indywidualnie, a krótki test pozwala uzyskać zaświadczenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzaminy przeprowadzane są cyklicznie, warunkiem jest stworzenie odpowiednio dużej grupy osób, które ukończyły takie szkolenie.

Szkolenie takie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz nie wymusza nauki z dnia na dzień.

Szkolenia te mogą być wykonywane w naszej sali lub przy większej ilości osób w bezpośredniej bliskości Państwa gabinetu.

Testy podstawowe na aparatach RTG są testami obligatoryjnymi. Jeżeli Państwo zdecydują sie na zakup fantomów do ich wykonywania możecie spotkać się z problemami wynikającymi z pisemną formą instrukcji obsługi fantomów czy zbyt technicznymi przepisami prawnymi opisującymi jedynie dopuszczalne odchylenia badanych parametrów.

Proponujemy Państwu szkolenie „Przeprowadzanie Testów Podstawowych”.

Szkolenie odbywać się będzie na konkretnym aparacie i fantomach w Państwa pracowni RTG.