Testy Podstawowe

Wszystkie urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu fizycznych parametrów.

Zgadnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 do wykonywania testów zobowiązany jest użytkownik aparatu rentgenowskiego (wyznaczony pracownik jednostki ochrony zdrowia, w której zainstalowany jest aparat rentgenowski).

Testy podstawowe muszą być wykonywane zgodnie z zakresem oraz dopuszczalnymi odchyleniami badanych fizycznych parametrów, a także częstotliwością ich wykonywania, które określa załącznik nr 6 do w/w rozporządzenia.

Wychodząc na przeciw obowiązującym przepisom, możemy Państwu zaproponować możliwość korzystania z naszego sprzętu pod fachowym okiem naszej doświadczonej kadry.
Nasi pracownicy służyć będą Państwu pomocą w wyznaczeniu „wartości odniesienia” w określeniu akceptowalności wyniku przeprowadzonych testów oraz planowaniu częstotliwości ich wykonywania w dogodnych dla Państwa terminach.

Wykonujemy testy podstawowe na wszystkich typach aparatów RTG.