Projekty Dokumentacja

Pierwszą czynnością po podjęciu decyzji o zakupie aparatu RTG jest wykonanie „Projektu Osłon Stałych Przed Promieniowaniem Jonizującym”.

Projekt ten jest projektem architektonicznym pomieszczeń, w których znajdować się będą aparaty RTG z dokładnym wyliczeniem ochronności osłon stałych /ściany, stropy, drzwi, okna itp/.

Wykonanie „Projektu Osłon Stałych Przed Promieniowaniem Jonizującym” jest niezbędnym i czasochłonnym elementem w procesie uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich.czas zaopiniowania projektu trwa nawet do 30 dni.

Projekt ten odpowie na pytanie czy konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych osłon w związku z tym praktyczniej jest wykonać go przed planowanymi remontami czy przebudowami pomieszczeń wyznaczonych na pracownię RTG. Najczęstszym problemem jest osłonność drzwi pomieszczenia, w którym znajduje się aparat /wcześniej zakupione drzwi o określonym designie muszą zostać obite niezbyt estetyczną blachą ołowianą czy stalową - dzięki projektowi taką sytuację można przewidzieć/.

Pracownia rentgenowska zobligowana jest do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011.

W skład dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wchodzą:
- Księga Jakości
- Procedury ogólne
- Instrukcje ogólne i stanowiskowe
- robocze medyczne procedury radiologiczne

poza tym w pracowni RTG muszą znajdować się:
- Zatwierdzone programy szkoleń wstępnych i okresowych
- Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
- Program Zapewnienia Jakości
- Instrukcja Pracy z Aparatem RTG

Wszystkie te dokumenty zgodnie z przepisami powinny zostać sporządzone przez kierownika pracowni i inspektora ochrony radiologicznej wraz z przedstawicielem d/s systemu jakości.

Tworzenie wielotomowej dokumentacji przysparza nie tylko problemów merytorycznych ale także pochłania ogromne ilości czasu.

Specjaliści z naszej firmy są w stanie pomóc przygotować dokumentację według określonego i sprawdzonego szablonu, indywidualnie na potrzeby Państwa pracowni RTG.
Czas potrzebny na wykonanie dokumentacji w naszej firmie to nawet 1 dzień.