Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej

Do pełnego zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej należy przede wszystkim nadzór nad prawidłowym i konsekwentnym przestrzeganiem przez jednostkę obligatoryjnie określonych warunków ochrony radiologicznej, związanych bezpośrednio z profilem prowadzonej działalności. W celu uzyskania obszernej i szczegółowej interpretacji zapraszamy do zapoznania się z poniżej załączonym plikiem, dedykowanym dla naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Załącznik przedstawia w pełni wypunktowany i aktualnie obowiązujący zakres obowiązków zgodnie z rozporządzeniem na rok 2018.